• SK
 • RO
 • EN
 • HU

JURMILKA, s.r.o.

Politica de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate vă informează despre informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. Pentru colectarea de informații, JURMILKA, s.r.o. acționează în calitate de operator de date personale și, deci, vă furnizăm informații despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs. personale.

Dacă aveți întrebări suplimentare despre cum vă folosim datele personale, contactați-ne la următoarea adresă de e-mail: truck@jurmilka.eu

Definiții
a. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structura este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, altă decât persoana vizată, operatorul ori persoană împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

1. Cine suntem noi?

Site-ul www.jurmilka.eu este un site de prezentare și este condus și suprvagheat de societatea JURMILKA, s.r.o., cu sediul în Tešedíkova 16, 040 17 Košice, Slovakia.

Datele noastre de contact sunt:

Email: truck@jurmilka.eu

2. Cum folosim informațiile dvs.?

2.1. Când folosiți site-ul nostru
Atunci când utilizați site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi (cookies first party) și de terțe părți (cookies third party) pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă oferi o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului nostru.

Tipuri de cookie
Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastră browserului (ex: în momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevanță pentru utilizatori.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor,scopul și durata de păstrare a lor, consultați politică noastră privind cookie-urile.

2.2. Când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului nostru
Dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, datele colectate sunt utilizate în scop exclusiv tehnic sau statistic de mentenanță sau pentru optimizarea platformei. Stocarea adresei IP este temporară, fiind doar pe durata accesului pe site-ul nostru; informațiile personale cu privire la expirarea accesului sau alte utilizări sunt șterse odată cu deconectarea de pe site. Utilizarea ulterioară a datelor și, în special, adresa IP, ca parte a analizei statistice se face anonim, adresa IP fiind scurtată. Când există suspiciuni referitor la utilizarea ilegală sau riscuri tehnice pentru siguranță site-ului JURMILKA, s.r.o. își rezervă dreptul de a evalua datele existente pentru apărare.

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dvs., inclusiv furnizarea de informații despre produsele noastre. Putem să vă trimitem un e-mail de mai multe ori după ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dvs. și pentru a îmbunătăți experiență utilizatorilor noștri.

Dacă ne solicitați informații pe pagina de contact, solicitarea dvs. este stocată și procesată în vederea posibilei colaborări, în vederea transmiterii de oferte de servicii/colaborare, încheierii sau executării unui contract între dumneavoatra și JURMILKA, s.r.o. Refuzul furnizarii datelor poate avea consecință imposibilitatea transmiterii mesajului către noi, și implicit imposibilitatea derulării unor posibile raporturi contractuale între JURMILKA, s.r.o. și dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul descris mai sus are la baza consimțământul dumneavoastră dacă alegeți să le furmizati pe pagină de contact.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să va afecteze.

Menținem e-mailurile venite din solicitări timp de un an, după care acestea sunt șterse.

În cazul în care sunteți client vom prelucra datele dvs pe întreagă durată a raporturilor contractuale, și ulterior conform obligațiilor financiar-contabile termenul de păstrare a documentelor prevăzut de lege este de 10 ani.

3. Scopul folosirii datelor colectate

JURMILKA, s.r.o. prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre ține și noi;
 • Înregistrarea contului;
 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a vă oferi reclamă și conținut personalizat;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

În diferite secțiuni din Site, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți să ne contactați din nou.

Adresa dumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar JURMILKA, s.r.o. le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

JURMILKA, s.r.o. poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale JURMILKA, s.r.o. și ale site-urilor sale web, desfășurarea activității prin intermediul site-ului(ex: furnizori de servicii IT) sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Nu vindem, nu schimbăm și nu închiriem date cu caracter personal către terți.

JURMILKA, s.r.o. mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urmă prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

 • realizării de analize/rapoarte;
 • realizării de informări;
 • publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către JURMILKA, s.r.o.

4. Durata menținerii datelor colectate este:

a) Cea necesară pentru întreagă durata a raporturilor contractuale precum și pentru confirmarea îndeplinirii îndatoririlor noastre și investigarea reclamațiilor sau apărarea împotriva cererilor care pot fi îndreptate împotriva noastră – nu mai mult de 10 ani de la dată pe care ați furnizat-o nouă cu datele dvs.

b) Dacă trimiteți o solicitare de ștergere a contului dvs. în magazin, este posibil să va procesăm datele în intervalul necesar pentru confirmarea îndeplinirii sarcinilor noastre și investigarea reclamațiilor sau apărarea împotriva revendicărilor care pot fi îndreptate împotriva noastră – nu mai mult de 10 ani de la dată la care ne-ați furnizat datele dvs.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:

 • șterse sau distruse;
 • sau anonimizate;
 • sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil prvind păstrarea înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, în cazul în care închideți contul.

5. Securitatea datelor colectate
JURMILKA, s.r.o. utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea actualizării sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructură hardware și software utilizată de către soluția JURMILKA, s.r.o. este, periodic, analizată din punct de vedere al securității.

6. Cui dezvăluim datele dumneavoastră?
Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

 • Furnizori de servicii (vezi găzduire web). Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi compania care ne ajută cu găzduirea site-ului nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);
 • Altor părți cu consimțământul său la instrucțiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

7. Drepturile dvs. ca persoană vizată
În conformitate cu GDPR, aveți acces la un număr de drepturi în legătură cu transferul informațiilor dvs. personale către noi, cum ar fi:

Dreptul de a ști cum sunt prelucrate datele dvs. personale – dacă aveți întrebări cu privire la modul cum procesăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați utilizând formularul de contact furnizat în această pagină sau prin trimiterea de informații la truck@jurmilka.eu.

Dreptul de a accesa și de a actualiza datele – aveți întotdeauna acces la datele dvs. personale din contul dvs. în magazin. Puteți edita și actualiza datele furnizate. Dacă nu ați creat un cont în magazin, vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului de contact din această pagină sau scrieți-ne la Biroul nostru pentru Protecția Datelor cu solicitarea de a vă accesa datele – vă vom oferi informații despre datele dvs. și le vom actualiza la solicitarea dvs.

În termenii stabiliți de GDPR, aveți, de asemenea, dreptul la:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor voastre
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre voi către alt operator
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a vă adresa justitiei
 • Dreptul de a depune plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Dacă vreți să va folosiți de aceste drepturi, vă invităm să ne transmiteți o cerere scrisă, semnat și datată, la adresa de e-mail truck@jurmilka.eu

8. Actualizări la această politică de confidențialitate
Această politică se revizuiește regulat și o actualizăm periodic atunci când intervin elemente noi. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicită acordul.

Revizuirea politicii de confidențialitate va fi evidențiată pe site.

Jurmilka logo

Tešedíkova 16, 04017 Košice

Email: truck@jurmilka.eu

Program: Luni - Vineri 07:30–16:00

Media

nord vest logo

Nord Vest Camioane este compania noastră soră din România. Împreună, avem peste 100 de camioane la dispoziție și suntem pregătiți să rezolvăm fiecare cerere a clienților noștri.

www.nordvestcamioane.eu